Disclaimer

Huidige versie geplaatst op 23 januari 2020.

Hieronder vindt u de disclaimers die betrekking hebben op de informatie zoals die op deze website te vinden is.

Disclaimer nieuwsbrief
Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van typefouten en beschikbaarheid. Er kunnen aan de nieuwsbrieven geen rechten worden ontleend. ensartravel.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in prijzen of voorwaarden, die na het ontwerpen van de nieuwsbrief hebben plaatsgevonden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website door ensartravel.nl aangeboden pakketreizen, vluchten, ander vervoer, accommodaties en overige (aanvullende) diensten (hierna tezamen genoemd: Reisproducten) zijn de SGR en Calamiteitenfonds Reisvoorwaarden van toepassing, alsmede Aanvullende Voorwaarden van ensartravel.nl voor het online boeken van Reisproducten. De inhoud van deze voorwaarden kunt u hier bekijken en/of uitprinten. Voorts zijn op (onderdelen van) Reisproducten nog voorwaarden van derden van toepassing. .

Zorgvuldige voorbereiding voorkomt teleurstelling
Een groot deel van de op deze website aangeboden Reisproducten worden niet door ensartravel.nl zelf uitgevoerd, maar door derden zoals vervoerders en hoteliers. Voor de goede uitvoering van Reisproducten zijn wij mede afhankelijk van deze derden. En ondanks een zorgvuldige keuze kan er altijd wat misgaan. Dat is niet alleen afhankelijk van mensen, maar ook van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Het is van groot belang dat u met de juiste verwachtingen op vakantie gaat. Belangrijk is ook dat u zich goed voorbereidt door u te verdiepen in cultuur en gewoonten van het land. U zult daardoor meer genieten van uw verblijf in die andere omgeving met andere mensen, maar ook een beter begrip hebben voor een wat andere dienstverlening dan u in Nederland gewend bent.

Algemene informatie op de website
Deze website bevat informatie om u te helpen bij het kiezen van Reisproducten. De informatie heeft een voorlichtend en informatief karakter en is mede bedoeld om uw verwachtingen in het juiste perspectief te brengen. Het is verstandig de informatie goed door te lezen. Informatie met betrekking tot bestemmingen en accommodatie,informatieniveaus en beperkte garantie Foto’s en beschrijvingen van bestemmingen en accommodatie op deze site zijn zo accuraat mogelijk en zijn bestemd om u een goed beeld te geven van het ter plaatse gebodene. Het kan echter voorkomen dat uw specifieke bestemming of accommodatie niet is afgebeeld. Foto’s en beschrijvingen die bij bestemmingen en accommodaties zijn opgenomen, zijn ingedeeld in niveaus. Per accommodatie is een zgn. overzichtspagina opgenomen met daarop een aantal rubrieken (bijv. algemeen/ligging, zwembad/strand, kamers/appartement). De informatie op de overzichtspagina van een accommodatie stemt doorgaans overeen met de informatie die is opgenomen in onze brochures en reisgidsen, voor de juistheid en zorgvuldigheid daarvan staan wij in jegens onze cliënten. De informatie die een niveau dieper per rubriek is opgenomen, alsmede de informatie die in popup’s wordt getoond, kunnen wij niet garanderen. Aan de informatie op rubrieksniveau en in zgn. pop-up’s kunnen geen rechten worden ontleend. Een disclaimer terzake verschijnt eveneens in uw scherm indien u deze niveaus bezoekt. Voorts geldt nog het volgende: indien een faciliteitenbeschrijving bij accommodatie is opgenomen, kunnen wij helaas niet garanderen dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn, tenzij ensartravel.nl hiertoe een uitdrukkelijke garantie aan u heeft gegeven. De juistheid van vermelde prijzen van dergelijke faciliteiten kan eveneens niet worden gegarandeerd, tenzij de prijs onderdeel is van de reissom en/of ensartravel.nl u een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door ensartravel.nl, dat is dit aangegeven. Alle overige websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover ensartravel.nl geen controle heeft. ensartravel.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door ensartravel.nl ter beschikking gestelde informatie voor het boeken van een Reisproduct van ensartravel.nl. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en ensartravel.nl.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) is het intellectuele eigendom van